Handboek doorontwikkelen tot een compleet concept

Handboek doorontwikkelen tot een compleet concept

  • Home
  • Blog
  • Handboek doorontwikkelen tot een compleet concept
Handboek doorontwikkelen tot een compleet concept

Handboek doorontwikkelen tot een compleet concept

Gepubliceerd op 10-06-2022

Een jaar verder met de winnaars van de Bomen Challenge

17 juni 2021 hebben Paul Geerdink en Ard Overkempe als winnaars van de Bomen Nederland Studenten Challenge de hoofdprijs mogen ontvangen uit handen van Brabants gedeputeerde Elies Lemkes. Paul en Ard zijn de auteurs van het Handboek Bosdorp. Dit handboek moet als inspiratiebron en hulpmiddel gaan dienen voor politici, gebiedsontwikkelaars en bos- en landeigenaren. In het boek wordt een antwoord gedefinieerd over hoe je twee maatschappelijke vraagstukken samen kunt aanpakken; meer bos aanplanten en meer woningen bouwen.

Na een jaar praten we bij met de mannen. Paul en Ard zijn beide student Bos en Natuurbeheer bij Van Hall Larenstein (VHL) in Velp en hebben een drukke periode achter de rug. Stage lopen en afstuderen heeft de agenda flink gevuld gehouden. Toch is er tijd gevonden om verder te werken aan het Handboek Bosdorp.

Verdieping met praktijkcasus Oirschot

Herfst 2021 is binnen VHL een nieuw studententeam geformeerd die met begeleiding van Paul en Ard gewerkt heeft aan een verdere verdieping van het onderwerp. Met de werktitel ‘Inrichting & beheer van bos met een woonfunctie’ zijn de onderwerpen Inrichting, Beheer en Ecologie nader uitgewerkt. Verhelderend hierbij is dat in deze editie gewerkt is met de gemeente Oirschot als voorbeeld. Hier is een gebied in herontwikkeling waarbij het bestuur een aantal duurzame doelstellingen rond nieuw te realiseren bebouwing heeft gedefinieerd. Het handboek neemt dit gebied als casus om rond de gekozen onderwerpen de materie verder uit te werken. Bos vormt een functioneel geheel met de verdere inrichting en de gekozen bouw voorziet in hout en ander bio-based materiaalgebruik. Dit praktijkvoorbeeld illustreert wat de mogelijkheden zijn zodat beleidsmakers een meer concreet beeld krijgen van het concept bosdorp.

In aanloop naar de zomermaanden wordt nu nagedacht over de volgende te nemen stappen. Helder is dat het Handboek Bosdorp een groot aantal facetten moet afdekken, want bouwen in ons land is een complex spel met vele krachtvelden. Er zijn allerlei wettelijke kaders waaraan moet worden voldaan; de invloed van meerdere en vaak tegenstrijdige gebruikersbelangen; financieringsvraagstukken die opgelost moeten worden; en vooral ook politieke ambities die sterk de beleidsrichting bepalen.

Het idee in beweging krijgen

Ard en Paul: “Enerzijds zou je graag alle vragen rond een te realiseren Bosdorp in het handboek vooraf beantwoord willen hebben. Dat lijkt bijna onmogelijk, en je moet je zelfs afvragen of dat de juiste manier zou zijn. Het handboek moet iets in beweging zetten waarbij een aantal losse eindjes juist heel functioneel kan zijn. Als daarna marktpartijen het initiatief overnemen en aan de gang gaan dan hebben we ons doel bereikt”.

Recent is de aanpak en de stikstofdoelstellingen van het kabinet bekend geworden. Het lijkt alsof we aan de vooravond staan van een complete volksverhuizing in de regio’s rond onze Natura2000 gebieden. De doelstellingen zijn weliswaar hard uitgesproken maar hoe deze gehaald moeten worden is nog onduidelijk. Het Handboek Bosdorp kan hierin wellicht een denkrichting creëren voor landeigenaren die het roer drastisch om moeten of willen gooien. Dan is het zaak om nu de bühne op te zoeken om ruchtbaarheid te geven aan het concept.