Resultaat

Resultaat

Resultaat en actie

Plannen maken doen we niet voor niets. Het liefst zetten we direct ook de volgende stap. Dit is de aanpak:

Presentatie en debat:

Midden juni 2021 is een event gepland waarin we gaan proberen zoveel mogelijk belanghebbenden (het jury-comité, belangenverenigingen, politiek, pers, etc.) bij elkaar te brengen. Op dit event krijgt elke HBO & elk deelnemend team een statische presentatie mogelijkheid. Daarnaast zal in een nader te kiezen setting aan de hand van de 3 genomineerde plannen een debat worden gehouden waarin de vraag gesteld gaat worden: “we hebben plannen: hoe gaan we ze uitvoeren?”

Afhankelijk van de covid-19 ontwikkelingen is dit een live-event of organiseren we een virtuele versie.

De initiator Kees Weijtmans heeft de wens uitgesproken dat deze Challenge mag resulteren in uiteindelijk de realisatie van nieuwe bomenaanplant. Hij zal samen met de organisatie onderzoeken hoe dit gerealiseerd kan worden.

Publicitaire waarde

De Challenge biedt elke deelnemende student (en zijn/haar opleiding) de gelegenheid om voor de toekomst belangrijke contacten te leggen binnen bestuur, bedrijfsleven en belangenbehartigers.

In periode tussen kick-off en einddebat worden meerdere persmomenten gecreëerd met lokale en landelijke pers. Boomrooierij Weijtmans en partners faciliteren een actief PR-beleid rond de Challenge.