Spelregels

Spelregels

Spelregels deelname Bomen Nederland Studenten Challenge 2021

1 – De Bomen Nederland Studenten Challenge 2021 wordt georganiseerd door Boomrooierij Weijtmans B.V. te Udenhout (organisator).

2 – Aanmelden: Elk deelnemend team moet zich uiterlijk 13 februari 2021 bij de organisatie aangemeld hebben. Bij de aanmelding van het team wordt de volgende informatie aangeleverd:

 • Naam onderwijsinstelling
 • Naam begeleider onderwijsinstelling
 • Naam, email + telefoonnummer van teamleider
 • Naam van het team.
 • Namen + emailadressen van alle teamleden (2 tot maximaal 5 leden)
 • Foto (digitaal min 600 x 600px) pasfoto-formaat van elk teamlid, en een korte bio + motivatie van elk teamlid (maak het persoonlijk – max 50 woorden). Deze info wordt gebruikt op de Challenge website.

Na aanmelding ontvangt elk team een bevestiging van deelname.

3 – Aanmelding aan deze Challenge betekent automatisch de volledige aanvaarding van de voorwaarden en criteria zoals deze zijn bepaald door de organisator.

4 – Teamleden zijn ten minste 18 jaar en niet ouder dan 30 jaar.

5 – Teamleden zijn aantoonbaar verbonden aan de onderwijsinstelling namens wie zij hun deelname hebben aangemeld.

6 – Het ingeleverde plan moet in Nederland uitvoerbaar zijn en passen bij de doelstelling zoals deze door de organisatie van de Bomen Nederland Studenten Challenge is vastgelegd.

7 – Elk team levert één plan aan in digitaal formaat (specificaties volgen). Het plan is in ieder geval voorzien van de volgende onderdelen:

 • Naam team.
 • Naam project.
 • Namen teamleden.
 • Naam onderwijsinstelling.
 • Korte samenvatting.
 • Inhoudsopgave.
 • Omschrijving plan: locatie, opzet, uitvoering, inschatting tijdslijn, uiteindelijk beoogd doel (SMART)
 • Inventarisatie belanghebbende, overweging argumentatie.
 • Bronvermelding / literatuurlijst.

8 – Je plan heeft de meeste kans van slagen als het nieuwe, innovatieve ideeën bevat. Een zo concreet mogelijk plan en een hoge communicatieve waarde verhogen je kansen op nominatie.

9 – Het comité bepaalt de 3 genomineerden en de winnaar. Over de uitslag van de Challenge kan niet worden gecorrespondeerd.

10 – De beloning voor het winnende plan is vastgesteld op € 4.000. Dit bedrag zal in gelijke delen verdeeld uitgekeerd worden aan de teamleden van het winnende team.

11 – Alle geleverde plannen blijven eigendom van de betreffende onderwijsinstelling. De organisator heeft alle rechten om plannen (of delen hiervan) met inachtneming van afdoende bronvermelding te publiceren. Tot 12 maanden na de eind-leverdatum heeft de organisator het exclusief recht een plan te adopteren voor verdere studie, uitwerking en/of het initiëren tot uitvoering. De onderwijsinstelling zal het eigendomsrecht om niets overdragen aan de organisator.

12 – Gedurende de Challenge kunnen deelnemers, begeleiders en publiek worden gefotografeerd en/of gefilmd. Dit beeldmateriaal kan door de organisatie vrij worden gebruikt ter ondersteuning en promotie van de Bomen Nederland Studenten Challenge. Bezwaar tegen gebruik van dit materiaal kan voorafgaand aan de wedstrijd kenbaar worden gemaakt aan de organisator.

13 – Belangrijke data:

 • Aanmelden: 15 januari 2021 (email)
 • Kick-off datum: 19 januari 2021 (virtueel event)
 • Laatste datum aanmelden: 13 februari 2012 (email)
 • Inleveren materiaal tussenevaluatie: 17 maart 2021 (email)
 • Tussenevaluatie: 24 & 25 maart 2021 (virtueel event)
 • Inleveren finale plan: 14 mei 2021 (email)
 • Bekendmaking 3 genomineerden: 7 juni 2021 (email)
 • Presentatie en bekendmaking winnaar: 17 juni 2021 (live event of virtueel)

Alle genoemde data zijn onder voorbehoud.

14 – De organisator behoudt het recht de voorwaarden en criteria te wijzigen mocht hiervoor aanleiding zijn en op voorwaarde dat dit vooraf aan de deelnemers wordt meegedeeld.

De Bomen Nederland Studenten Challenge is ontwikkeld door 2Man business Strategies B.V / IDEAZE, in opdracht van Boomrooierij Weijtmans te Udenhout. Concept, naam en uitwerking is gedeponeerd in eigendom van IDEAZE.

(09-2020)