Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Bomen Nederland Studenten Challenge, hierna te noemen de uitgever, verleent u hierbij toegang tot bomennederland.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

De uitgever behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden middels deze website niet gesloten.

Beperkte aansprakelijkheid

De eigenaar spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat weergegeven inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van de website liggen bij de uitgever; Bomen Nederland Studenten Challenge. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de uitgever, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wij proberen van foto's en ander materiaal zoveel mogelijk de rechthebbende te achterhalen om het materiaal met diens toestemming te kunnen gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan je kunt aantonen rechthebbende te zijn en wil je niet dat wij dit materiaal op de huidige manier op onze website gebruiken, neem dan contact op met Bomen Nederland Studenten Challenge; secretariaat@bomennederland.nl

01-2021