Privacy

Privacy

Privacy

In dit privacy statement lichten wij de belangrijkste verwerkingen van persoonsgegevens door Bomen Nederland Studenten Challenge toe. We gebruiken hierbij specifieke bewoording, waaronder:

Persoonsgegevens:

Gegevens die direct of indirect iets over u als persoon zeggen; bijvoorbeeld uw naam, of uw portretrecht, beperkt tot beeld door uw beschikbaar gesteld of in het kader van / op evenementen van Bomen Nederland Studenten Challenge vastgelgd.

Verwerken:

Alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens uit onze administratie.

Verantwoordelijke:

De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. In de hier van toepassing zijnde omstandigheid betreft dit Boomrooierij Weijtmans B.V.

Bewerker (of Sub-bewerker):

De partij die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Naast Boomrooierij Weijtmans B.V. is dit ook 2Man Business Strategies B.V. / IDEAZE; alsmede derden die namens Boomrooierij Weijtmans B.V. of 2Man Business Strategies B.V. / IDEAZE gegevens bewerken.

Verschillende vormen van verwerking:

Bomen Nederland Studenten Challenge kan op verschillende manier betrokken zijn bij de verwerking van (uw) persoonsgegevens.

Bomen Nederland Studenten Challenge verwerkt de persoonsgegevens van de aan de Challenge deelnemende studenten, direct betrokken begeleiders, aangestelde functionarissen, adviseurs. Deze verwerking is voor Bomen Nederland Studenten Challenge noodzakelijk om de competitie correct te organiseren maar wordt ook gebruikt voor promotie-, pers en marketingdoeleinden. Daar waar een wettelijke verplichting bestaat om bepaalde gegevens bij te houden en te bewaren zal dit gedaan worden.

In al deze gevallen is Bomen Nederland Studenten Challenge (eind)verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens.

Bomen Nederland Studenten Challenge verwerkt alleen die persoonsgegevens die zij daadwerkelijk nodig heeft. Deze persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Hierbij hanteert Bomen Nederland Studenten Challenge in ieder geval een aantal uitgangspunten:

Alle Bomen Nederland Studenten Challenge medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Boomrooierij Weijtmans B.V. en/of 2Man Business Strategies B.V. / IDEAZE kan derden inschakelen die in haar opdracht en uitsluitend ten dienste van de Bomen Nederland Studenten Challenge persoonsgegevens bewerken; bijvoorbeeld een marketingbureau dat een online campagne voor Bomen Nederland Studenten Challenge uitvoert. Met deze derde partijen sluit Boomrooierij Weijtmans B.V. en/of 2Man Business Strategies B.V. / IDEAZE altijd een bewerkersovereenkomst, teneinde ervoor te zorgen dat uw gegevens bij die derde net zo veilig zijn als bij Bomen Nederland Studenten Challenge. Boomrooierij Weijtmans B.V. en/of 2Man Business Strategies B.V. / IDEAZE blijft in dat geval verantwoordelijk.

Boomrooierij Weijtmans B.V., 2Man Business Strategies B.V. / IDEAZE en/of Bomen Nederland Studenten Challenge verkoopt uw persoonsgegevens nooit door aan derden.

Bomen Nederland Studenten Challenge verwerkt geen als zodanig aangemerkte bijzondere persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Bomen Nederland Studenten Challenge

Bomen Nederland Studenten Challenge kan u, op verzoek, inzicht geven in de persoonsgegevens die zij over u verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen. Bomen Nederland Studenten Challenge geeft in beginsel aan dit verzoek gehoor tenzij haar in redelijke mate functioneren, of enige wettelijke verplichting, maakt dat dit niet mogelijk is. Uiteraard licht Bomen Nederland Studenten Challenge dit in dat geval graag toe.

Cookies

Bomen Nederland Studenten Challenge maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon (kunnen) worden geplaatst bij bezoek aan de Bomen Nederland Studenten Challenge website. Het Cookiebeleid van Bomen Nederland Studenten Challenge voldoet aan de wettelijke normen zoals thans gelding.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Bomen Nederland Studenten Challenge, kunt u terecht bij de functionaris gegevensbescherming van Bomen Nederland Studenten Challenge: secretariaat@bomennederland.nl

Bomen Nederland Studenten Challenge kan van tijd tot tijd, indien hiervoor de noodzaak is, privacy statement wijzigen. De meest actuele versie van de privacy statement kunt u terugvinden op onze website of wordt u op aanvraag toegezonden.

Gepubliceerd: 01-2021.