Jury

Jury

De jury

De Challenge wordt ondersteund door een aantal ervaren bestuurders en vakmensen uit de “bomenwereld”. Naast jurering zal men ook ondersteunend zijn aan de werkzaamheden van de deelnemende teams.

Uit alle inzendingen worden 3 edities genomineerd. Uit de 3 genomineerden zal de uiteindelijke winnaar gekozen worden. Deze wordt bepaald door de jury onder voorzitterschap van Maarten Willemen. Het winnend team kan een cheque t.w.v. € 4.000 tegemoet zien, beschikbaar gesteld door Boomrooierij Weijtmans.

Maarten Willemen

Maarten Willemen

Voorzitter jury comité, Directeur-bestuurder stichting Bos en Hout support, voorzitter AVIH, voorzitter PEFC Nederland.

Maarten Willemen was tot 2018 verantwoordelijk voor de oogst en verkoop van het rondhout uit de bossen van Staatsbosbeheer. Sinds drie jaar is hij voorzitter van de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH), de brancheorganisatie voor ondernemers in het bos. Hij is een warm pleitbezorger van het gebruik van Nederlands hout. Dat is namelijk een belangrijke voorwaarde om bossen en landschapselementen duurzaam in stand te houden.

Evan Buytendijk

Evan Buytendijk

Jury comite, FSC-PEFC COC specialist, PEFC Boscertificering. Vicevoorzitter KNBV

Evan Buytendijk is de eigenaar van het gelijknamige ingenieursbureau. "Als gepassioneerd liefhebber van bos en houtproducten ben ik al jaren actief in de bos- en houtbranche en heb veel aspecten van het vak ervaren. Voor mij is bos en hout onlosmakelijk verbonden met elkaar."

"Met al mijn werkzaamheden wil ik bijdragen aan een toekomstbestendige houtketen en een duurzame wereld. Ook in de toekomst moeten we nog kunnen genieten van bomen en mooie bossen met daaruit voortkomend de mooie houtproducten”. Mijn vooropleidingen zijn IAHL (voorheen Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische school), Middelbare Bosbouwtechnische School (MBCS) en Lagere Bosbouwtechnische school (BTS) en jarenlange werkervaring binnen de bosbouw, houthandel en houttoepassingen.

Ralf Van Humbeeck

Ralf Van Humbeeck

Jury comité, Projectleider en Uitvoerder Boomrooierij Weijtmans

Ralf Van Humbeeck is een ervaren bomenman met meerdere verantwoordelijkheden binnen de onderneming. Hiertoe behoort naast leidinggevende ook de functie van projectleider voor bosbeheerprojecten, zoals bijvoorbeeld in Tilburg.

In deze rol heeft Ralf adviserende, coördinerende en uitvoerende taken. Binnen een bosgebied moet rekening gehouden worden met verschillende belangengroepen zoals eigenaren, overheden en gebruikers. Ralf ziet de uitdaging in het verbinden van partijen om gezamenlijk tot goede oplossingen te komen die passen binnen de door de opdrachtgever gestelde kaders.

Naast de opleiding Kaderfunctionaris Bos- en Natuurbeheer bezit hij ook de certificaten ETW (European Tree Worker) en ETT (European Tree Technician). Verder heeft Ralf de opleiding Wet Natuurbescherming niveau 3 en Ancient Tree Management van Tom Joye gevolgd.

In z’n vrije tijd trekt Ralf er graag op uit in de natuur met de rugzak of op de fiets.

Erwin van Herwijnen

Erwin van Herwijnen

Jury comité, Specialist en Adviseur bij TGS. Staat 25 dagen per jaar voor de klas bij HAS, Helicon en TerraNex

“Mijn huidige functie is groeiplaatsspecialist en boomtechnisch adviseur bij Tree Ground Solutions (TGS). Het bedrijf houdt zich bezig met het inrichten van broeiplaatsen voor bomen in het stedelijk gebied, met hierbij ook aandacht voor watermanagement van de openbare ruimte."

"Ik ben vanaf de jaren 90 werkzaam in het groen, o.a. als ETW-er en accountmanager bij de Nationale Bomenbank. Daarna werkzaam bij Van den Berk Kennis & Advies waarbij ik vooral boomprojecten voorbereiden, begeleiden en advies gaf over de invulling van de groeiplaatsen.”

Vanaf 2005 wil ik naast mijn werkzaamheden ook tijd besteden aan kennisoverdracht rondom bomen.

Marcel Deryckere

Marcel Deryckere

Jury comité, Statenlid Provincie Noord-Brabant (CDA), Regiomanager VNO-NCW West Brabant

"Mijn kracht ligt in het verbinden van mensen, het strategisch uitwerken van plannen en in het innovatief denken. Daarnaast omschrijft men mij als een ambitieus, gedreven, en toegankelijk persoon die zich graag onder de mensen bevindt.

Als Brabants Statenlid zet ik mij in om de kloof tussen overheid en samenleving te verkleinen. Het vertrouwen probeer ik terug te winnen door dichtbij de burger te blijven. Ik geef bijvoorbeeld graag rondleidingen in het Provinciehuis in Den Bosch waar ik persoonlijk kennis kan maken en kan ontdekken wat er leeft in de samenleving."

Namens het CDA mag ik sinds maart 2015 plaats nemen in Provinciale Staten van Noord-Brabant. Daarbij ben ik portefeuillehouder Bestuur, Veiligheid, Erfgoed, Cultuur en Samenleving. Als Statenlid vind ik het betrekken van experts en burgers bij politieke beslissingen van groot belang. Zo geef ik elke maand verschillende rondleidingen door het Provinciehuis en ga ik regelmatig op werkbezoek bij inspirerende Brabanders.

In 2019 werd Marcel met voorkeurstemmen herkozen in Provinciale Staten en is sindsdien tevens vicefractievoorzitter van de CDA-fractie.

Kees Weijtmans

Kees Weijtmans

DGA Boomrooierij Weijtmans B.V., Udenhout
Initiator Challenge

Al sinds 1800 is de familie Weijtmans actief in het rooien van bomen. Kees Weijtmans heeft in 2000 als zesde generatie het familiebedrijf van zijn vader overgenomen. Boomrooierij Weijtmans is sindsdien uitgegroeid tot een belangrijke en toonaangevende (inter-)nationale speler en viert in 2021 het 100-jarig bestaan.

“Vanwege corona kunnen we het vieren van ons jubileum met een groot feest rustig vergeten” aldus Kees Weijtmans. “Als onderneming hechten we veel waarde aan duurzaamheid en respect voor mens en natuur. Daarom willen we in ons jubileumjaar rond deze thema’s een bijdrage leveren".

We zoeken voor de oplossingen van onze klimaatdoelstellingen en andere problemen maar al te vaak naar dure technologische oplossingen. Hoe mooi zou het zijn als we zaken op konden lossen met een gezond bomen areaal en een gezonde bodem. Het is nu tijd na te denken over een meer duurzame positie van bomen en bos als borging voor een gezonde toekomst.

De studenten van vandaag zijn de beleidsmakers en uitvoerders van morgen. Zij moeten mede de agenda bepalen hoe we klimaatdoelstellingen gaan halen en ons bomen arsenaal gaan laten groeien. Daarom ons initiatief tot het organiseren van de Studenten Challenge.