Challenge

Challenge

Doelstelling

Deelname aan de Challenge staat open voor studenten die verbonden zijn aan een HBO studierichting die een raakvlak heeft met de in de Challenge beoogde doelstelling. Aanmelden voor deelname kan tot/met 13 februari 2021 via het emailadres hieronder.

Met de Bomen Nederland Studenten Challenge 2021 hebben we de volgende doelen voor ogen:

  1. Creatieve maar maakbare plannen presenteren die resulteren in de aanplant van meer bomen.
  2. Zoveel mogelijk verschillende belangengroepen uitdagen mee te denken tot het niveau dat plannen uitvoerbaar worden.
  3. Een bredere discussie opstarten over hoe we alle verschillende gebruiksfuncties van bomen kunnen integreren in toekomstbestendig beleid en de besluitvorming tot uitvoering kunnen versnellen.
  4. Overheden (Landelijk, Provincie, Gemeente) zover zien te krijgen dat de beste plannen uitgevoerd kunnen worden. De Challenge zou een springplank moeten zijn naar de volgende stap: “ga het maar doen..!”

Vraagstelling

Nu handelen om meer bomen de grond in te krijgen borgt resultaat voor toekomstige generaties. Middels de Bomen Nederland Studenten Challenge 2021 vragen we toekomstige beleidsmakers en uitvoerders na te gaan denken hoe zij de ambitie “meer bomen” om willen zetten in actie.

Bedenk een plan waardoor meer bomen geplant gaan worden. In dit plan voorzie je een substantiële toename van het totale bomenbestand over een periode van pakweg 20 jaar. Je gaat nieuw bomengebied realiseren.

Dat kan kleinschalig zijn, en dan zou het mooi zijn als het concept eenvoudig te multipliceren is. Het zou ook een meer fundamenteel plan kunnen zijn waarin tientallen hectares bos gecreëerd gaan worden.

Ga je voor stedelijk gebied vergroening, of zoek je de extra meters op het platteland? Krijgt jouw bos een recreatieve bestemming, wil je puur natuur realiseren of kies je voor een bio-based economische aanpak? Of wordt het een combinatie? Je idee komt voort uit creatief, out-of-the-box, inspirerend denken.

De uitwerking vraagt om diepgang en studie naar haalbaarheid. Het eindproduct bevat de condities waaronder bomen geplant kunnen gaan worden.

Gezien de Brabantse roots van de initiatiefnemer bedenk je een plan voor bij voorkeur (een locatie in) de provincie Noord-Brabant. Echter, dit is geen harde eis.

Hoofdprijs winnaars van de Challenge:

Na levering gaat het comité alle plannen bestuderen en opnieuw van commentaar voorzien. Uit alle inzendingen worden 3 edities genomineerd. Uit de 3 genomineerden zal de uiteindelijke winnaar gekozen worden. Het winnend team kan een cheque t.w.v. € 4.000 tegemoet zien, beschikbaar gesteld door Boomrooierij Weijtmans.