Teams

Teams

Deelnemende hogescholen

Breda University for Applied Science - Breda

Studie: Built Environment

Vorm geven aan de leefomgeving; ontwerp de ideale leefomgeving van de toekomst. In een snel veranderende samenleving moet de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk ingericht worden. De opleiding Built Environment leert stedelijke en regionale gebieden te (her)ontwikkelen, duurzame en innovatieve verkeers- en vervoerssystemen te creëren en plannen te vertalen naar ruimtelijke ontwerpen.

https://www.buas.nl/opleidingen/built-environment-nl

Teams

De Klimaatjes

Hoe je een groen onderontwikkeld stadscentrum in stappen kunt omvormen tot een groene en publieksvriendelijke omgeving.

Bekijk →
Dream Green

Herontwikkeling van stadsdeel de Oude Veste in Breda naar groen gebied, met stadstuinen en een bredere publieke functie.

Bekijk →
Lignum Viventum

De stad Eindhoven hervormt de groene corridors tot “groene vingers”. Naast groene voorziening voldoen de vingers ook in een educatieve en economische functie.

Bekijk →
Green Team

De onaantrekkelijk parkeerplaats Mols wordt herontwikkeld tot stadpark met recreatie, groencultuur en buurtfunctie.

Bekijk →

Van Hall Larenstein - Velp

Studie: Bos en Natuurbeheer

De natuur moet beschermd te worden. Bos- en natuurgebieden bieden plaats aan tal van waardevolle planten en dieren. Daarnaast vervult natuur nog veel meer functies, zoals houtproductie, CO2 opname, recreatie, bescherming en gezondheid. De opleiding Bos- en Natuurbeheer leert over beleven, beschermen en benutten van natuur op een duurzame manier, in binnen of buitenland.

https://www.hvhl.nl/studeren/opleidingen/bachelor/Bos+en+natuurbeheer

Teams

The Tree Musketeers

Rijkswaterstaat heeft als groot-grond bezitter de ambitie om 100.000 bomen aan te planten. Met de A58 als voorbeeld vullen we de aanstaande herstructurering aan met duurzaam, aantrekkelijk, groen en bio-diverse ontwikkeling.

Bekijk →
BnBoys

Werkboek voor gemeenten, planologen en ontwikkelaars om een gezonde en duurzame combinatie van bos en wonen te realiseren.

Bekijk →

HAS Hogeschool - ’s-Hertogenbosch

Studie: Management van de Leefomgeving

We moeten zuinig zijn op onze leefomgeving. Voldoet de huidige inrichting van ons dichtbevolkte land nog aan de wensen van haar gebruikers? We moeten zorgvuldig omgaan met inrichting, het ontwerp en het beheer van onze leefomgeving. De HBO opleiding Management van de Leefomgeving combineert aardrijkskunde, biologie en economie.

https://www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen/management-van-de-leefomgeving-den-bosch

Teams

HAStikke-mooi-bos

Een nieuwe visie op het gebruik van landbouwgrond en de rol van de agrarische ondernemer. Ideeën worden aangedragen op gebied van economie, ecologie, sociaal maatschappelijk en cultuurhistorisch gebied.

Bekijk →