Studenten leveren briljante ideeën voor vergroening

Studenten leveren briljante ideeën voor vergroening

  • Home
  • Blog
  • Studenten leveren briljante ideeën voor vergroening
Studenten leveren briljante ideeën voor vergroening

Studenten leveren briljante ideeën voor vergroening

Gepubliceerd op 18-05-2021

(PERSBERICHT)

UDENHOUT - Toen een feest er vanwege corona niet inzat, besloot Kees Weijtmans om het 100-jarig jubileum van Boomrooierij Weijtmans totaal anders aan te pakken. Met een Bomen Challenge daagde hij studenten van enkele vakgerichte Nederlandse Hbo-opleidingen uit om met hem mee te denken over de vergroening. Hadden zij ideeën voor de aanplant van nieuwe bomen in een land dat al zo overvol is?

Als bomenrooier en maatschappelijk verantwoord ondernemer kent Weijtmans als geen ander het belang van bomen bij het oplossen van de klimaatproblemen. “Bomen vormen een belangrijk middel om het CO2-gehalte in de atmosfeer terug te dringen en het leefklimaat te verbeteren”, benadrukt Weijtmans. “Om de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen, zullen overal in het land grote hoeveelheden bomen moeten worden aangeplant.”

Zeven deelnemende studententeams

Zeven studententeams – afkomstig van BUas Breda, Van Hall Larenstein Velp en Has Hogeschool ’s-Hertogenbosch – namen de uitdaging aan. Zij combineerden hun kennis op het gebied van bomen, natuurbeheer, stedelijke en regionale ontwikkeling en leefomgevingen met creativiteit en inventiviteit en kwamen met geniale plannen. Professionele coaches uit het vakgebied ondersteunden hen om de plannen klaar te maken voor uitvoering.

Briljante ideeën

De volgende plannen liggen nu ter beoordeling bij de jury (in alfabetische volgorde):

  • BN Boys – Handboek Bosdorp
  • De Klimaatjes – Van Roosendaal naar Bomendaal
  • Dream Green – The Green Spine
  • Green Team – Mols Park
  • HAS-Tikke-Mooi-Bos – Bomen als landschappelijke basis
  • Lignum Viventem – Viridis Verberantes
  • Tree Musketeers – De weg naar de toekomst

Draagvlak creëren

Op 17 juni – de finaledag – worden de ideeën beoordeeld door een professionele jury, waarna Boomrooierij Weijtmans het beste idee beloont met een bedrag van € 4.000. De boomrooierij zal ook draagvlak zoeken voor de briljante ideeën. Zij brengt de uitgewerkte plannen onder de aandacht van beleidsmakers, beslissers en adviseurs op lokaal, provinciaal en landelijk niveau, zodat zij de grootste kans maken om ook daadwerkelijk uitgevoerd te worden

Met de Bomen Challenge ageert Weijtmans ook tegen de praatcultuur die hij kenmerkend vindt geworden voor Nederland. “We weten dat de natuur ons kan helpen om ons leefklimaat te verbeteren. Maar dat vraagt tijd, aandacht en ruimte. Een boom heeft minimaal 20 jaar nodig om volwassen te worden. Het is vijf voor twaalf. We moeten nu echt overgaan tot actie.”

Deelnemen aan het finale event op 17 juni a.s. is mogelijk. Registreren via deze link; deelname is gratis