Top-3 nominaties Bomen Challenge zijn bekend.

Top-3 nominaties Bomen Challenge zijn bekend.

 • Home
 • Blog
 • Top-3 nominaties Bomen Challenge zijn bekend.
Top-3 nominaties Bomen Challenge zijn bekend.

Top-3 nominaties Bomen Challenge zijn bekend.

Gepubliceerd op 08-06-2021

(PERSBERICHT)

UDENHOUT – De door Boomrooierij Weijtmans in het kader van haar 100-jarig jubileum bestaan georganiseerde Bomen Challenge nadert zijn climax. In de afgelopen periode hebben de juryleden alle ingeleverde plannen uitvoerig bestudeerd en beoordeeld. De plannen zijn door studenten van vakgerichte Hbo-opleidingen gemaakt aan de hand van de vraag: hoe krijgen we meer nieuwe bomen aangeplant in een overvol Nederland.

Uitgangspunt van de Bomen Challenge is dat bomen een belangrijk middel zijn om het CO2-gehalte in de atmosfeer terug te brengen om zo ons leefklimaat te verbeteren. Nederland heeft een duidelijke doelstelling te halen voor 2030: er moet netto ruim 37.000 ha extra bosarsenaal worden gerealiseerd. De Bomen Challenge studenten zijn met dit verhaal aan het werk gegaan.

Top-3 nominaties

Uit de 7 inzendingen, overigens stuk voor stuk briljante ideeën, zijn door de vakjury nu de beste 3 teams geselecteerd waaruit komende week een winnaar geselecteerd gaat worden. De winnende plannen zijn:

 • Handboek Bosdorp Team BN-Boys. Opleiding: Van Hall Larenstein Velp
  Er is een begin gemaakt met het samenstellen van een handboek voor gemeentes en projectontwikkelaars om bomen en wonen op een duurzame en functionele manier te combineren. Het handboek fungeert als blauwdruk voor nieuw te ontwikkelen projecten in en buiten de gemeentegrenzen, bijvoorbeeld op landbouwgrond.

 • Bomen als landschappelijke basis Team: HAS-Tikke-Mooi-Bos. Opleiding: HAS ’s-Hertogenbosch
  Gebiedsherontwikkeling van het landschap tussen Oirschot en Best. Veel transitie mogelijkheden op gebied van economie, ecologie, sociaal-maatschappelijk en cultuurhistorie. Nieuwe ideeën rond CO2-opslag, waterbuffering en koolstofopslag zijn onderdeel van het plan.

 • De weg naar de toekomst Team: Tree Musketeers. Opleiding: Van Hall Larenstein Velp
  Rijkswaterstaat heeft de doelstelling uitgesproken de komende jaren vele hectares nieuwe bomen aan te gaan planten. Dit plan neemt praktische stappen in de aanstaande renovatie van de A58 (Innova58 / traject Tilburg-Eindhoven) om rustplaatsen groener én duurzamer in te richten.

Naast de top-3 genomineerden blijven de andere plannen ook in beeld. Vanuit de organisatie van de Bomen Nederland Studenten Challenge wordt voor alle 7 inzendingen actief contact gezocht met overheids- en markpartijen die mogelijk een volg kunnen geven aan de ideeën.

Finale event en stilstaan bij Bosstratgie

Op de finaledag 17 juni zal bekend worden welk van de 3 genomineerde teams zich winnaar mag noemen. Boomrooierij Weijtmans beloont het winnend team aansluitend met een geldbedrag van € 4.000. Tijdens een online te volgen webinar zal naast de prijsuitreiking ook stilgestaan worden bij de vraag hoe het bosarsenaal in Nederland te vergroten. Hiertoe zijn in de studio 2 belangrijke beleidsmakers aanwezig:

Elies Lemkes – Lid Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant
Verantwoordelijk voor landbouw, voedsel en natuur.
Harry Koenders – Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Nationaal coördinator Bossenstrategie.

Deelnemen aan het webinar op donderdag 17 juni is voor iedere geïnteresseerde mogelijk.
Aanvang is 11.25 uur tot 12.30 uur. Registreren kan via deze link.
Deelname is kosteloos.