De winnaars: BN-Boys van Van Hall Larenstein

De winnaars: BN-Boys van Van Hall Larenstein

  • Home
  • Blog
  • De winnaars: BN-Boys van Van Hall Larenstein
De winnaars: BN-Boys van Van Hall Larenstein

De winnaars: BN-Boys van Van Hall Larenstein

Gepubliceerd op 18-06-2021

De 3e jaars studenten Bos en Natuurbeheer Ard Overkempe en Paul Geerdink mogen zich winnaar noemen van de Bomen Nederland Studenten Challenge 2021.

Gisteren, donderdag 17 juni, was dan eindelijk de ontknoping van de door Boomrooierij Weijtmans te Udenhout georganiseerde competitie voor vak-HBO opleidingen in Nederland. Gestart op 19 januari hebben 7 studententeams in pakweg 4 maanden tijd ideeën bedacht en uitgewerkt hoe we meer bomen in Nederland aangeplant kunnen krijgen.

Met als resultaat 7 briljante ideeën. Hieruit zijn door een onafhankelijke jury al eerder 3 plannen genomineerd als kanshebber voor de eindoverwinning. Gisteren hebben alle teams in een live & online event hun plannen mogen presenteren. Het plan van het Van Hall Larenstein team BN-Boys bleek uiteindelijk het beste te voldoen aan de door de jury gestelde criteria.

Hun plan levert een nieuwe en frisse blik op het oplossen van twee in eerste instantie lastig te combineren ambities: meer bomen in de grond en meer woningen bouwen. “Het Handboek Bosdorp is zeker nog niet af, maar er is in korte tijd heel veel informatie bij elkaar gebracht dat als geheel nu een goede basis vormt” aldus Maarten Willemen, voorzitter van het juryteam. Idee is dat beleidsmakers en projectontwikkelaars het handboek gaan gebruiken om tot realisatie van een duurzaam, betaalbaar en toekomstbestendig bos dorp te komen.

De winnaars hebben uit handen van Kees Weijtmans een cheque van € 4.000 mogen ontvangen. Er konden ook felicitaties in ontvangst genomen worden van de tijdens het event aanwezige gasten mevr. Elies Lemkes (Lid Gedeputeerde Staten Noord-Brabant) en Harry Koenders (Ministerie LNV – Nationaal Coördinator uitvoering Bossenstrategie). Beide bestuurders hebben het team uitgenodigd het plan te komen presenteren.

Wat betreft Kees Weijtmans is de Bomen Nederland Studenten Challenge hiermee niet tot een einde gekomen. Kees: “Ik heb twee duidelijke ambities met deze bomen Challenge. Allereerst vind ik dat de beleidsmakers van vandaag samen moeten gaan werken met de mensen van de toekomst; en dat zijn deze studenten. Ik hoop dat deze competitie een goede eerste stap is. Daarnaast wil ik ons netwerk aanspreken en stimuleren om daar waar passend met deze jonge en ambitieuze plannenmakers in gesprek te gaan. Mijn doelstelling is gehaald als een of meerdere van de plannen uiteindelijk resulteren in aanplant 100 ha van nieuwe bomen”. Daarom gaat de komende maanden met de Bomen Challenge teams verder samengewerkt worden om ook de volgende stap te gaan zetten. De eerste contacten zijn al gelegd.

Alle plannen kun je hier inzien op de website van de Challenge

Het finale-live event kun je hier terugkijken

Foto boven: Kees Weijtmans met de winnaars Ard Overkempe en Paul Geerdink

Foto: De winnaars geflankeerd door Lid Gedeputeerde Staten Elies Lemkes en Nationaal Coördinator Harry Koenders.

Foto: De winnaars geflankeerd door Lid Gedeputeerde Staten Elies Lemkes en Nationaal Coördinator Harry Koenders.

Foto: spanning bij de aanwezige studententeams backstage...

Foto: spanning bij de aanwezige studententeams backstage...