Home Banner
Bomen Nederland Studenten Challenge 2021

Klimaatdoelen moeten gehaald worden. CO2 uitstoot teruggedrongen, de natuur biodiverser, de leefomgeving groener, meer ruimte voor groene recreatie, duurzamer grondstofgebruik, enz. Meer en nieuwe bomen aanplanten is een belangrijke oplossing voor deze problematiek. Maar ons land is overvol dus hoe realiseren we de doelstelling?

Dit is de basis voor de Bomen Nederland Studenten Challenge 2021. We willen de aankomende generatie beleidsmakers en uitvoerders vragen met een briljant idee te komen hoe we (liefst snel) meer bomen kunnen planten. Vervolgens gaan we kijken of en hoe dit uit te voeren.

Op 19 januari 2021 is de Challenge gestart en volgens plan zal op 17 juni de winnaar gepresenteerd worden. De hoofdprijs is een cheque van € 4.000. Vervolgens gaan we onderzoeken hoe aan het winnend plan een vervolg gegeven kan worden.

Blog

Challenge-winnaars nemen deel aan webinar Bossenstrategie

Vandaag hebben ruim 250 geïnteresseerden deelgenomen aan een webinar rond het thema Bossenstrategie.

De winnaars: BN-Boys van Van Hall Larenstein

De 3e jaars studenten Bos en Natuurbeheer Ard Overkempe en Paul Geerdink mogen zich winnaar noemen van de Bomen Nederland Studenten Challenge 2021.

Top-3 nominaties Bomen Challenge zijn bekend.

DENHOUT – De door Boomrooierij Weijtmans in het kader van haar 100-jarig jubileum bestaan georganiseerde Bomen Challenge nadert zijn climax.

Teams

Jury